Ebook Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Tác động đến người khác: Những huyễn hoặc và thực tế, hình ảnh trong tâm trí và thực tế: Nhìn nhận mọi vật dưới những góc độ khác nhau, quảng cáo tiềm thức: Điều huyễn hoặc lớn nhất, phục tùng đa số: Sự lựa chọn dễ dàng,...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.