Ebook ProS tiếng Anh Ngữ pháp cho kỳ thi THPT Quốc gia: Phần 2 - Mai Phương

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách giúp người học nắm được lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh qua những chủ điểm còn lại: đảo ngữ, câu hỏi đuôi, liên từ và các dạng mệnh đề, liên từ và trạng từ liên kết. Bên cạnh đó, phần cuối cuốn sách còn giúp người học tìm hiểu về cách viết của số, ngày tháng và các đại lượng đo lường các quy tắc chính tả trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.