Ebook ProS tiếng Anh - Ngữ pháp cho kỳ thi THPT Quốc gia: Phần 1 - Mai Phương

Cuốn sách ProS tiếng Anh Ngữ pháp cho kỳ thi THPT Quốc gia giúp người học nắm vững các vấn đề ngữ pháp và hình thành các kĩ năng làm bài trắc nghiệm. Phần 1 của cuốn sách trình bày những chuyên đề ngữ pháp thường gặp: các loại giới từ và cụm động từ, câu điều kiện, câu chủ động, bị động, câu trực tiếp, gián tiếp. Việc làm quen những chuyên đề này sẽ giúp các bạn làm quen với các dạng bài thường gặp trong các kỳ thi tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.