Ebook Phong cách bán hàng Zig Ziglar: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm các chương: Lựa chọn đúng đắn, bán hàng thời hiện đại, tìm người sẵn lòng mua hàng, bán hàng trong thế giới thực, bán hàng bằng kế hoạch, không phải bằng may mắn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.