Ebook Những đòn tâm lý trong bán hàng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các chương: Hẹn gặp khách hàng nhiều hơn, sức mạnh của gợi ý, bán hàng, mười bí quyết thành công trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.