Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của cuốn sách "Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966, công ước quốc tế về các quyền kinh tế,
xã hội và văn hóa, 1966,...Mời các bạn cùng tham khảo