Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hạnh

Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống, đánh giá khả thi, xây dựng tài liệu mô tả hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.