Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 13 - Lê Quang Lợi

Bài 13 cung cấp những kiến thức cơ bản về Ajax. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về Ajax, Ajax trong Asp.Net, Ajax controls, Ajax controls Toolkits. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.