Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

Mục tiêu trình bày trong chương 6 Thiết kế thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm thiết kế, các giai đoạn của thiết kế, thiết kế và sự thay đổi, thiết kế hướng mô đun, các tiêu chuẩn của một phương pháp thiết kế.