Bài giảng Chi tiết máy

Phần 1 cơ sở tính toán thiết kế chi tiết máy, phần 2 tiết máy ghép, phần 3 truyền động cơ khí, phần 4 tiết máy đỡ, trục và khớp nối là những nội dung chính trong 4 phần của bài giảng 1 "Chi tiết máy". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.