Ai cũng có thể làm SMS Marketing - Phạm Đức Linh

Bài viết "Ai cũng có thể làm SMS Marketing" của Phạm Đức Linh có nội dung chia sẻ những hiểu biết của tác giả về SMS Marketing, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn để các bạn tự tay mình triển khai các kế hoạch SMS Marketing cho đơn vị mình.