• Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 17 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 17 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 17 - Phát hiện trùng lặp gần sẽ cung cấp cho các bạn một số vấn đề cơ bản về trùng lặp tuyệt đối; trùng lặp gần; người dùng không mong muốn những kết quả trùng lặp; mô hình tập shingles;...

   22 p lirc 22/11/2015 135 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống, đánh giá khả thi, xây dựng tài liệu mô tả hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   38 p lirc 15/01/2016 134 1

 • Phần cứng máy vi tính

  Phần cứng máy vi tính

  Lịch sử của máy tính cá nhân, sự ra đời của máy tính cá nhân năm 1975 Công ty MITS ( Mỹ ) giới thiệu chiếc máy tính cá nhân Altair đầu tiên trên thế giới, chiếc máy này sử dụng bộ vi xử lý 8080 của Intel...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

   287 p lirc 27/06/2015 134 6

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Xây dựng mô hình mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin văn bản

  Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Xây dựng mô hình mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin văn bản

  Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Xây dựng mô hình mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin văn bản đề xuất một số phương pháp mở rộng truy vấn ban đầu của người dùng. Đây là vấn đề cốt lõi và đồng thời là mục tiêu nghiên cứu của luận án.

   22 p lirc 26/06/2015 132 4

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 giới thiệu cấu trúc, kỹ thuật soạn kịch bản lệnh T-SQL, đối với các hệ quản trị CSDL Foxfro, Access thì câu lệnh thực hiện truy vấn, khai thác CSDL là ngôn ngữ truy vấn SQL (Structure Query Language), các lệnh được thực hiện theo từng câu lệnh mà không thực hiện theo kịch bản hoặc theo tập hợp nhiều...

   89 p lirc 23/08/2016 132 2

 • Bài giảng CWNA: Chapter 01 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng CWNA: Chapter 01 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Chương 1 giới thiệu về các tổ chức và tiêu chuẩn của mạng không dây. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được: Vai trò của các tổ chức; mạng LAN không dây, PANs, MAN, WAN; xác định vai trò công nghệ cho các công nghệ WLAN; ưu điểm và nhược điểm của mạng WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p lirc 15/01/2016 131 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Vũ Duy Linh

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Vũ Duy Linh

  Chương 2 Mô hình thực thể liên kết thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể liên kết (ER), thiết kế, ví dụ.

   42 p lirc 26/07/2015 131 4

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Nội dung chương 3 Phân tích và đặc tả yêu cầu thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm yêu cầu, yêu cầu chức năng và phi chức năng, tài liệu đặc tả yêu cầu, các bước phân tích và đặc tả yêu cầu.

   20 p lirc 24/07/2016 131 1

 • Khóa luận Cử nhân Tin học: Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng

  Khóa luận Cử nhân Tin học: Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng

  Khóa luận Cử nhân Tin học: Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng với kết cấu gồm 10 chương giới thiệu những nội dung về phân tích, đánh giá một số mô hình kiến trúc phân tán hiện tại, giới thiệu về kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture), xây dựng hệ thống Soaut,...Mời các bạn tham khảo.

   266 p lirc 28/06/2016 131 3

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Truy hồi thông tin dựa trên Ontology

  Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Truy hồi thông tin dựa trên Ontology

  Mục tiêu của luận án là nghiên cứu khai thác các ontology về thực thể có tên, từ WordNet và sự kiện để nâng cao hiệu quả truy hồi; luận án khai thác ontology về sự kiện để thêm vào truy vấn các thực thể tiềm ẩn liên quan với các thực thể theo các quan hệ tường minh trong truy vấn.

   40 p lirc 26/06/2015 130 2

 • Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 6 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 6 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Tổ chức lưu trữ chỉ mục ngược; quy luật phân bố từ vựng; quy luật Heap; dự đoán kích thước bộ từ vựng; quy luật Zipf,... là những nội dung chính mà "Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 6" hướng đến trình bày.

   29 p lirc 22/11/2015 130 1

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 6: Lập trình nền tảng QT" trình bày các kiến thức giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản, đặc trưng của nền tảng Qt; cài đặt Qt Creator (Qt SDK) trên máy phát triển (Ubuntu); làm quen với lập trình ứng dụng giao diện đồ họa sử dụng nền tảng Qt; cài đặt Qt Everywhere để phát triển ứng dụng cho nền...

   27 p lirc 30/09/2015 129 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số