• Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

    Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

    Môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin nhằm trình bày kiến thức liên quan đến việc truyền dẫn dữ liệu và khái niệm về một số phương pháp để bảo mật dữ liệu, bài giảng gồm 5 chương: tổng quan về bảo mật thông tin, bảo mật thông tin bằng mã hoá, các phương pháp mã hoá hiện đại, các giao thức trao đổi khoá (9 tiết), bảo mật hệ thống...

     7 p lirc 26/06/2015 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số