• Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 5 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 5 - Phan Mạnh Thường

  Nội dung của chương 5 Gom cụm (Clustering) thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về giới thiệu gom cụm, các độ đo khoảng cách, phương pháp K-means sau đó là phần bài tập lý thuyết giúp học viên ôn tập và củng cố lý thuyết đã được học.

   22 p lirc 24/07/2016 114 3

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Mục tiêu trình bày trong chương 3 Mô hình dữ liêu quan hệ thuộc bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về thuộc tính, quan hệ, bộ, lược đồ quan hệ, thể hiển của quan hệ, khóa, phụ thuộc hàm, ràng buộc toàn vẹn, các thao tác trên quan hệ.

   18 p lirc 24/07/2016 151 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về định nghĩa cơ sở dữ liệu, hệ thống xử lý tập tin, các thành phần của hệ thống xử lý tập tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, sự phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, các mức biểu diễn của cơ sở dữ liệu.

   22 p lirc 24/07/2016 115 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Mục tiêu chương 2 Các mô hình dữ liệu thuộc bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về mô hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu phân cấp, mô hình thực thể liên kết, trình tự mô hình hóa bài toán, giới thiệu mô hình thực thể liên kết, thành phần của ER.

   57 p lirc 24/07/2016 86 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trình bày về cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL, các loại ngôn ngữ, đại số quan hệ (tập các quan hệ) SQL, phép tính quan hệ bộ (tập các bộ), phép tính quan hệ miền (tập các miền) QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa, Datalog: Cú pháp như Prolog.

   32 p lirc 24/07/2016 109 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Ngôn ngữ vấn tin SQL trình bày về kiến thức ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulate Language - DML)ngôn ngữ thủ tục và ngôn ngữ phi thủ tục; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL).

   62 p lirc 24/07/2016 101 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Giới thiệu mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính: Giới thiệu mạng máy tính

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Giới thiệu mạng máy tính" để nắm bắt được những nội dung về: Mạng máy tính, các kiến thức cơ sở, các loại mạng máy tính, các mô hình xử lý mạng, các mô hình quản lý mạng và các mô hình ứng dụng mạng.

   38 p lirc 28/06/2016 84 3

 • Bài giảng Mạng máy tính: Mạng Local Area Network

  Bài giảng Mạng máy tính: Mạng Local Area Network

  Bài giảng Mạng Local Area Network trình bày những nội dung: Các kiến trúc mạng LAN, khái niệm về các kiến trúc mạng LAN, các kiểu kiến trúc mạng, các công nghệ mạng LAN. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p lirc 28/06/2016 95 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan về Virus

  Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan về Virus

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tổng quan về Virus" để nắm bắt được những nội dung: Khái niệm về Virus, lịch sử phát triển của Virus, Virus lây lan như thế nào, phân biệt giữa Virus, Worm, Trojan Horse và chống lại Virus, Worm, Trojan Horse.

   18 p lirc 28/06/2016 119 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: TCP/IP

  Bài giảng Mạng máy tính: TCP/IP

  Bài giảng TCP/IP giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về khái niệm TCP/IP, đổi các hệ số: Thập phân sang Nhị phân ( và ngược lại), thập phân sang Thập lục phân (và ngược lại), nhị phân sang Thập lục phân (và ngược lại).

   19 p lirc 28/06/2016 25 3

 • Bài giảng Mạng máy tính: Các thiết bị mạng

  Bài giảng Mạng máy tính: Các thiết bị mạng

  Dưới đây là bài giảng Các thiết bị mạng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về Network Interface Card, Repeater, HUB, Bridge, Switch, Router, Gateway, Modem: ADSL, Dial-up.

   52 p lirc 28/06/2016 113 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Mạng không dây Wireless LAN

  Bài giảng Mạng máy tính: Mạng không dây Wireless LAN

  Nội dung "Bài giảng Mạng không dây Wireless LAN" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm WLAN, các chuẩn trong WLAN, các kỹ thuật truyền tín hiệu trong WLAN, các thiết bị sử dụng trong mạng WLAN và một số mô hình mạng WLAN.

   36 p lirc 28/06/2016 81 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số