• Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Đặc tả Z trình bày về 4 thành phần cơ bản đó là: các kiểu dữ liệu, các sơ đồ trạng thái, các sơ đồ thao tác và các toán tử sơ đồ...mới các bạn tìm hiểu tài liệu này để hiểu sâu hơn về đặc tả Z.

   28 p lirc 24/07/2016 132 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

  Chương 8 Lập trình và ngôn ngữ lập trình thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: cơ bản về ngôn ngữ lập trình, tính chất của ngôn ngữ lập trình, đặc điểm chung của ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình cơ bản.

   11 p lirc 24/07/2016 135 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Nội dung chương 3 Phân tích và đặc tả yêu cầu thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm yêu cầu, yêu cầu chức năng và phi chức năng, tài liệu đặc tả yêu cầu, các bước phân tích và đặc tả yêu cầu.

   20 p lirc 24/07/2016 144 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Nội dung chính của chương 2 Mô hình phát triển thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: các hoạt động phát triển phần mềm các các mô hình phát triển phần mềm...mời các bạn tìm hiểu bài giảng này để hiểu sâu hơn về mô hình phát triển phần mềm.

   18 p lirc 24/07/2016 132 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 Thiết kế hướng đối tượng - sử dụng UML nhằm trình bày về các nội dung chính khái niệm cơ bản hướng đối tượng, biểu đồ ca sử dụng, thiết kế cấu trúc tĩnh, thiết kế cấu trúc động và sinh mã.

   77 p lirc 24/07/2016 111 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thanh Bình

  Mục tiêu của chương 4 Các kỹ thuật đặc tả thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm đặc tả, tại sao phải đặc tả, phân loại các kỹ thuật đặc tả, các kỹ thuật đặc tả...nội dung bài giảng hữu ích dành cho học viên đang học nhập môn công nghệ phần mềm.

   23 p lirc 24/07/2016 126 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Thanh Bình

  Nội dung chương 9 Kiểm thử thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: giới thiệu chung về kiểm thử, kiểm thử trong tiến trình phát triển, kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng...bài giảng thực sự hữu ích dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.

   29 p lirc 24/07/2016 102 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Thanh Bình

  Mục tiêu của chương 10 Quản trị dự án phần mềm thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm quản trị dự án, các hoạt động quản trị dự án, lập kế hoạch dự án công nghệ phần mềm, quản lý rủi ro dự án phần mềm.

   29 p lirc 24/07/2016 120 1

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 2 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 2 - Phan Mạnh Thường

  Mục tiêu cơ bản của chương 2 Luật kết hợp (Association Rules) thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về khái niệm cơ bản về luật kết hợp, thuật toán Apriori, tìm tập phổ biến tối đại với FP-Tree, phân loại luật kết hợp và tối ưu tập luật.

   52 p lirc 24/07/2016 131 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 3 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 3 - Phan Mạnh Thường

  Kết cấu chương 3 Episodes và luật Episode thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về khái niệm cơ bản về Episodes và luật Episode, thuật toán Winepi, thuật toán Minepi và cuối cùng là bài tập ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   39 p lirc 24/07/2016 119 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về khai phá dữ liệu trình bày về những kiến thức các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu, các giai đoạn khai phá tri thức, ứng dụng của khai phá dữ liệu và các kỹ thuật khai phá.

   18 p lirc 24/07/2016 114 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 4 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 4 - Phan Mạnh Thường

  Mục tiêu chính của chương 4 Phân lớp (Classification) thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về phân lớp và dự báo, cây quyết định quy nạp, phân lớp Bayes và bài tập lý thuyết...mời các bạn tham khảo tài liệu hữu ích này để biết sâu hơn về phân lớp.

   44 p lirc 24/07/2016 125 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số