• Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài 9 cung cấp kiến thức về Server Object. Các điểm chính trong bài gồm: Quản lý trạng thái (State Management), application, application (file Global.ASCX), session, cookies, ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p lirc 23/08/2016 89 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 10 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 10 - Lê Quang Lợi

  Bài 10 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Data Access. Các nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Data Control, Data Binding, SqlDataSource, Data pager. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p lirc 23/08/2016 75 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 11 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 11 - Lê Quang Lợi

  Bài 11 tiếp tục trình bày những kiến thức về Data Access. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu những nội dung như: Kiến trúc ADO.NET, tương tác CSDL, dùng Stored Procedure, paging trong ASP.NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p lirc 23/08/2016 112 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 12 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 12 - Lê Quang Lợi

  Bài 12 - Masterpage và UserControls. Các nội dung cơ bản được trình bày trong trang này gồm có: MasterPage, trang Master Page, Page kết thừa từ Masterpage, UserControls, tạo UserControls, custom control. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p lirc 23/08/2016 85 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 13 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 13 - Lê Quang Lợi

  Bài 13 cung cấp những kiến thức cơ bản về Ajax. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về Ajax, Ajax trong Asp.Net, Ajax controls, Ajax controls Toolkits. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p lirc 23/08/2016 78 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 14 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 14 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 14 - Dịch vụ Web. Bài này gồm có 4 nội dung chính, đó là: Giới thiệu WCF, kiến trúc WCF, phát triển WCF, sử dụng WCF. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p lirc 23/08/2016 69 1

 • Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đại cương về hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn tham khảo.

   157 p lirc 24/07/2016 150 4

 • Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ chức dữ liệu vật lý, tối ưu hóa câu hỏi, an toàn và toàn vẹn dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p lirc 24/07/2016 112 3

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thông tin và vai trò của thông tin kinh tế, các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản, ứng dụng cơ bản của excel trong các hệ thống thông tin kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p lirc 24/07/2016 109 4

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình giới thiệu tới người đọc cách sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế, sử dụng các hàm tài chính trong thông tin kinh tế, phân tích và dự báo các hệ thống thông tin kinh tế, các bài toán tối ưu và ma trận kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p lirc 24/07/2016 84 3

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

  Mục tiêu trình bày trong chương 6 Thiết kế thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm thiết kế, các giai đoạn của thiết kế, thiết kế và sự thay đổi, thiết kế hướng mô đun, các tiêu chuẩn của một phương pháp thiết kế.

   13 p lirc 24/07/2016 105 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Giới thiệu về công nghệ phần mềm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển phần mềm, khủng hoang phần mềm, khái niệm, mục đích và nguyên tắc của công nghệ phần mềm, chất lượng phần mềm và phân loại phần mềm.

   13 p lirc 24/07/2016 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số