• Báo cáo An ninh mạng: Nghe lén

  Báo cáo An ninh mạng: Nghe lén

  Mục tiêu trình bày về: nghe lén hợp pháp, nghe lén, mối đe dọa nghe lén, tấn công MAC, phân tích giao thức phần cứng, các kiểu nghe lén, tấn công DHCP, tấn công đầu độc ARP, tấn công giả mạo, tấn công đầu độc DNS, tool nghe lén, biện pháp ngăn chặn.

   88 p lirc 25/06/2015 316 8

 • Báo cáo An ninh mạng: Hacking Webserver

  Báo cáo An ninh mạng: Hacking Webserver

  Mục tiêu tìm hiểu về: mã nguồn mở kiến trúc webserver, kiến trúc webserver IIS, tại sao máy chủ web bị tổn thương?, tác động của cuộc tấn công webserver, mối đe dọa webserver, tấn công ứng dụng web, phương pháp tấn công webserver, công cụ tấn công webserver, biện pháp đối phó, làm thế nào để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công webserver, patch...

   73 p lirc 25/06/2015 311 5

 • Báo cáo An ninh mạng: Tấn công hệ thống

  Báo cáo An ninh mạng: Tấn công hệ thống

  Nội dung trong bài báo cáo này gồm: bẻ khóa mật khẩu, kỹ thuật bẻ khóa mật khẩu, các hình thức tấn công, thuật toán bẻ khóa mật khẩu tự động, tăng quyền hạn, thực thi các ứng dụng, keylogger, phần mềm gián điệp (spyware), rootkits, phát hiện rootkits, luồng gữ liệu NTFS, steganography là gì?, steganalysis, che dấu vết tích.

   90 p lirc 25/06/2015 302 6

 • Báo cáo An ninh mạng: Bản tin bảo mật (trojans and backdoors)

  Báo cáo An ninh mạng: Bản tin bảo mật (trojans and backdoors)

  Mục tiêu của bài báo cáo này tìm hiểu về: trojans là gì?, Overt and covert channels, mục đích của trojan, dấu hiệu tấn công trojan, cổng phổ biến được trojan sử dụng, trojan lây nhiễm vào hệ thống như thế nào?, trojan được triển khai như thế nào? phân loại trojan, trojan được dò như thế nào?, kỹ thuật ngăn chặn Anti-virus, ngăn chặn trojan và backdoor,...

   99 p lirc 25/06/2015 296 8

 • Báo cáo An ninh mạng: In dấu chân và giám sát

  Báo cáo An ninh mạng: In dấu chân và giám sát

  Mục tiêu trong bài báo cáo này sẽ tìm hiểu về: footprinting là gì?, mục tiêu của footprinting, mối đe dọa của footprinting, footprinting mạng internet, cạnh tranh thông minh, Whois footprinting, DNS footprinting, footprinting trên mạng, website, email, tấn công google, công cụ footprinting, biện pháp đối phó footprinting, bút thử nghiệm footprinting.

   82 p lirc 25/06/2015 292 6

 • Báo cáo An ninh mạng: Social engineering

  Báo cáo An ninh mạng: Social engineering

  Mục tiêu tìm hiểu về: social engineering là gì, tại sao social engineering lại hiệu quả, các giai đoạn trong một cuộc tấn công social engineering, các mục tiêu phổ biến của social engineering, các kiểu social engineering, các chiến thuật xâm nhập phổ biến và chiến lược phòng chống, social engineering through impersonation trên miền mạng social, ảnh hưởng của mạng xã...

   75 p lirc 25/06/2015 287 6

 • Báo cáo An ninh mạng: Virus và Worm

  Báo cáo An ninh mạng: Virus và Worm

  Mục tiêu: giới thiệu về virus, vòng đời của virus, hoạt động của virus, phân tích virus, các loại virus, viết một chương trình virus đơn giản, worm máy tính, phân tích worm, máy tính sheep dip là gì?, thủ tục phân tích phần mềm độc hại, phương pháp phát hiện virus, các biện pháp đối phó với virus và worm, công cụ chống virus, kiểm tra sự xâm nhập của...

   82 p lirc 25/06/2015 274 5

 • Báo cáo An ninh mạng: Session Hijacking

  Báo cáo An ninh mạng: Session Hijacking

  Mục tiêu tìm hiểu về: session hijacking là gì?, các kỹ thuật chiếm quyền điều khiển phiên chính, brute forcing, spoofing vs hijacking, quá trình chiếm quyền điều khiển phiên, các loại chiếm quyền điều khiển phiên, session hijacking trong mô hình OSI, session hijacking mức ứng dụng, session hijacking mức mạng, tấn công TCP/IP, công cụ chiếm quyền điều khiển phiên,...

   64 p lirc 25/06/2015 259 5

 • Tài liệu Microsoft PowerPoint 2010

  Tài liệu Microsoft PowerPoint 2010

  Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010 Khởi động PowerPoint 2010 Tùy theo phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng mà đường dẫn đến chương trình PowerPoint sẽ khác nhau đôi chút. Trong Windows XP, Windows Vista và Windows 7 thì đường dẫn truy cập đến chương trình là giống nhau.

   5 p lirc 14/10/2013 102 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số