• Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 3 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 3 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Cùng tìm hiểu bài 3 thuộc bộ bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin của TS.Nguyễn Bá Ngọc để nắm bắt một số thông tin về ngôn ngữ truy vấn với vấn đề chính về tìm kiếm trong bộ từ vựng như: Bộ từ vựng dạng mảng cấu trúc, cấu trúc dữ liệu tối ưu cho tìm kiếm,...

   23 p lirc 22/11/2015 125 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố xúc tiến – truyền thông

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố xúc tiến – truyền thông

  Mục tiêu của bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố xúc tiến – truyền thông nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về khái niệm về xúc tiến – truyền thông, nắm rõ các công cụ sử dụng trong xúc tiến – truyền thông, biết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược xúc tiến – truyền thông trong hoạt động tài chính – ngân hàng. Mời các...

   25 p lirc 26/02/2016 141 1

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng Functional foods

  Bài giảng Thực phẩm chức năng Functional foods

  Bài giảng "Thực phẩm chức năng Functional foods" trình bày về những vấn đề chung về thực phẩm chức năng, các hợp chất chức năng trong thực phẩm, thực phẩm chức năng và sức khỏe, phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng. Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   366 p lirc 26/02/2016 93 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 9: Microsoft Excel 2010

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 9: Microsoft Excel 2010

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 9 giới thiệu và hướng dẫn các thao tác làm việc trong Microsoft Excel 2010. Sau khi học xong bài này người học có thể: Thêm hoặc thay đổi các số và nhãn, nhập các công thức căn bản, quản lý các trang tính, quản lý các trang tính, sắp xếp hoặc lọc dữ liệu, tạo và thao tác với biểu đồ, tùy chỉnh thiết lập trang.

   77 p lirc 26/02/2016 109 1

 • Bài giảng môn Cơ sở lý thuyết hóa học - Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hoá học

  Bài giảng môn Cơ sở lý thuyết hóa học - Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hoá học

  Chương 1 "Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hoá học" gồm có những nội dung sau đây: Một số khái niệm mở đầu, nguyên lý I áp dụng vào hóa học, nhiệt phản ứng hoá học, định luật Hess và các hệ quả, sự phụ thuộc hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ - Định luật Kirchhoff. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p lirc 26/02/2016 131 1

 • Bài giảng Kinh thư - Tả truyện - Chiến quốc sách

  Bài giảng Kinh thư - Tả truyện - Chiến quốc sách

  Bài giảng Kinh thư - Tả truyện - Chiến quốc sách giới thiệu tới các bạn về những tác phẩm nổi tiếng của Văn học Trung Quốc cổ đại. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những tác phẩm này. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Văn học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   22 p lirc 26/02/2016 124 1

 • Bài giảng Viêm màng bồ đào - ThS. BS. Đoàn Kim Thành

  Bài giảng Viêm màng bồ đào - ThS. BS. Đoàn Kim Thành

  Bài giảng "Viêm màng bồ đào" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại giải phẫu màng bồ đào, phân loại viêm màng bồ đào, các hình thái lâm sàng, điều trị viêm màng bồ đào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p lirc 27/04/2016 116 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất" trình bày các kiến thức về chức năng và vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng bao gồm: Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p lirc 25/06/2015 138 1

 • Bài giảng Kinh tế vi mô (Microeconomics): Chương 6 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế vi mô (Microeconomics): Chương 6 - Hồ Văn Dũng

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về thị trường độc quyền hoàn toàn (monopoly). Những nội dung chính trong chương 6 gồm có: Một số vấn đề cơ bản, quyết định sản xuất của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn, độc quyền tự nhiên, phiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp độc quyền, chi phí xã hội của độc quyền hoàn toàn.

   11 p lirc 28/06/2016 126 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 - GV. Phan Y Lan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 - GV. Phan Y Lan

  Mục tiêu trọn tâm của chương 2 Các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về lý thuyết của trường phái trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội, lý thuyết so sánh biểu hiện, lợi thế so sánh với sự tham gia của tiền tệ.

   31 p lirc 24/07/2016 133 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - J.F Kurose & K.W. Ross

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - J.F Kurose & K.W. Ross

  Chương 2 - Lớp Application của Bài giảng Mạng máy tính trình bày các nội dung sau: Các nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP, FTP; Electronic Mail (SMTP, POP3, IMAP); DNS; Chia sẻ file P2P; Lập trình socket với TCP; Lập trình socket với UDP; Xây dựng một Web server. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   108 p lirc 26/06/2015 149 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 9: Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng "trình bày các kiến thức: Bản chất và chức năng của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ đầu tư và nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phi lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p lirc 25/06/2015 115 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số