• Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 10: Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 10: Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing

  Chương 10 Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm xác định mạng giá trị và hệ thống kênh marketing, mô tả bản chất, chức năng và các hình thức kênh phân phối, thảo luận cách thức các thành viên kênh tương tác và tổ chức hoạt động kênh, nhận diện các thành phần của chiến lược kênh, thảo luận các...

   33 p lirc 24/07/2016 98 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 3: Tổng quát về lập trình bằng Visual basic" trình bày 4 nội dung chính sau đây: Các khái niệm cơ bản về mô hình hướng đối tượng, các đối tượng giao diện của VB 6.0, hiệu chỉnh thuộc tính của các đối tượng giao diện, tạo thủ tục xử lý sự kiện của các đối tượng giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   11 p lirc 30/09/2015 125 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 Thiết kế hướng đối tượng - sử dụng UML nhằm trình bày về các nội dung chính khái niệm cơ bản hướng đối tượng, biểu đồ ca sử dụng, thiết kế cấu trúc tĩnh, thiết kế cấu trúc động và sinh mã.

   77 p lirc 24/07/2016 113 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 2: Truyền dẫn số liệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 2: Truyền dẫn số liệu

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 2: Truyền dẫn số liệu" cung cấp cho người học các nội dung: Khái niệm và thuật ngữ, truyền dẫn dữ liệu tương tự và dữ liệu số, suy hao đường truyền, dung lượng kênh truyền, môi trường truyền dẫn có định hướng, truyền dẫn không dây, lan truyền không dây, truyền đường thẳng (line-of-sight). Mời...

   60 p lirc 12/10/2015 136 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Trưng

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Trưng

  Chương 4: Nghiên cứu marketing (Marketing research). Mục tiêu chương này nhằm giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp, giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing, mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

   21 p lirc 23/08/2016 194 1

 • Bài giảng Kinh tế vi mô (Microeconomics): Chương 6 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế vi mô (Microeconomics): Chương 6 - Hồ Văn Dũng

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về thị trường độc quyền hoàn toàn (monopoly). Những nội dung chính trong chương 6 gồm có: Một số vấn đề cơ bản, quyết định sản xuất của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn, độc quyền tự nhiên, phiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp độc quyền, chi phí xã hội của độc quyền hoàn toàn.

   11 p lirc 28/06/2016 126 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 - GV. Phan Y Lan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 - GV. Phan Y Lan

  Mục tiêu trọn tâm của chương 2 Các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về lý thuyết của trường phái trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội, lý thuyết so sánh biểu hiện, lợi thế so sánh với sự tham gia của tiền tệ.

   31 p lirc 24/07/2016 133 1

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 9: Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 9: Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

  Mục tiêu chương 9 Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về khái niệm và vai trò của giá, cơ sở của việc định giá, các phương pháp định giá, định giá sản phẩm và điều chỉnh giá.

   18 p lirc 24/07/2016 131 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 5: Các kiểu dữ liệu trong VB" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Biến dữ liệu và định nghĩa biến, các kiểu dữ liệu định sẵn của VB 6.0, việc dùng và tạo class đối tượng, các tính chất chính yếu của biến dữ liệu, hằng gợi nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p lirc 30/09/2015 119 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Nội dung chính của chương 2 Mô hình phát triển thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: các hoạt động phát triển phần mềm các các mô hình phát triển phần mềm...mời các bạn tìm hiểu bài giảng này để hiểu sâu hơn về mô hình phát triển phần mềm.

   18 p lirc 24/07/2016 134 1

 • Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển - ThS. Lê Xứng, ThS. Nguyễn Bá Hội

  Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển - ThS. Lê Xứng, ThS. Nguyễn Bá Hội

  Nhằm hỗ trợ thêm tài liệu tham khảo giúp các bạn học tập tốt hơn dưới đây là Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển do Thạc sĩ Lê Xứng cùng với Thạc sĩ Nguyễn Bá Hội biên soạn giới thiệu đến các bạn một số kiến thức hữu ích như về: Vi điều khiển, vi xử lý, hệ thống nhúng, tiêu chí lựa chọn vi điều khiển, các chân 8051, các cổng I/O,...

   195 p lirc 12/10/2015 125 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 6: Phân hợp kênh

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 6: Phân hợp kênh

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 6: Phân hợp kênh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ghép/tách kênh theo tần số, ghép/tách kênh đồng bộ theo thời gian, ghép/tách kênh thống kê theo thời gian, đường thuê bao số không đối xứng, xDSL. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham...

   37 p lirc 12/10/2015 117 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số