• Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện

  Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện

  Ngôn ngữ quảng cáo là một loại sản phẩm truyền thông lưỡng diện: Về mặt thông tin, ngôn ngữ quảng cáo là sản phẩm của truyền thông; về mặt kinh tế - xã hội, ngôn ngữ quảng cáo là sản phẩm có tính tiếp thị (Marketing). Cùng tìm hiểu thêm về ngôn ngữ quảng cáo thông qua bài viết sau đây.

   7 p lirc 25/05/2016 266 2

 • Quan hệ giữa báo chí với chính trị ở Việt Nam

  Quan hệ giữa báo chí với chính trị ở Việt Nam

  Bài viết chỉ ra rằng, giữa báo chí và chính trị có mối quan hệ qua lại khăng khít và rất biện chứng, vừa độc lập, vừa hỗ trợ cho nhau. Đây là mối quan hệ giữa hai loại quyền lực: quyền lực “cứng” và quyền lực “mềm”, trong đó, một mặt, chính trị có trách nhiệm với báo chí nhằm định hướng cho báo chí,...; mặt khác, báo chí cũng phải...

   7 p lirc 25/05/2016 710 2

 • Con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Bài viết đã tập trung tìm hiểu đặc điểm của từng con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng Việt, đồng thời gợi mở ra một số vấn đề trong việc phiên âm và sao phỏng các thuật ngữ báo chí nước ngoài sang tiếng Việt nhằm góp phần vào việc xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ báo chí tiếng Việt.

   11 p lirc 25/05/2016 264 1

 • Một số vấn đề về truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số

  Một số vấn đề về truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số

  Bài viết này hệ thống lại quan điểm của các trường phái nghiên cứu truyền thông nổi bật trong thể kỷ XX để tìm hiểu về mối quan hệ nội tại và tác động qua lại giữa truyền thông đại chúng, văn hoá đại chúng và văn hoá truyền thông. Đồng thời, tìm hiểu lịch sử nghiên cứu về hiệu quả và tác động của truyền thông đại chúng đối với...

   15 p lirc 25/05/2016 272 1

 • Bước đầu tìm hiểu về thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Bước đầu tìm hiểu về thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Bài viết tìm hiểu một số nét khái quát về ngành báo chí và khoa học báo chí, từ đó, chỉ ra những nét đặc thù cơ bản của thuật ngữ báo chí cũng như nêu rõ con đường hình thành và phát triển của thuật ngữ báo chí tiếng Việt, đồng thời gợi mở ra một số vấn đề trong việc nghiên cứu chuyên sâu về hệ thuật ngữ báo chí nhằm góp phần vào...

   8 p lirc 25/05/2016 263 1

 • Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Tác giả chủ yếu phác thảo lại quá trình thâm nhập của truyền thông xã hội (social media) vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, qua đó phân tích những tác động của nó tới môi trường báo chí. Tác giả cho rằng, tuy truyền thông xã hội có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nền báo chí-truyền thông nước nhà, nhưng bản thân nó cũng có...

   8 p lirc 25/05/2016 277 1

 • Truyền thông đại chúng và vấn đề gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay

  Truyền thông đại chúng và vấn đề gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày một số nội dung sau: Ý nghĩa của việc gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa Việt thông qua phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay, vai trò của hệ thống truyền thông đại chúng trong việc gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay, một số giải pháp nhằm phát huy hiệu...

   8 p lirc 25/05/2016 253 1

 • Thông cáo báo chí và ngôn ngữ truyền thông

  Thông cáo báo chí và ngôn ngữ truyền thông

  Bài này nói đến một loại sản phẩm ngôn ngữ truyền thông xã hội còn ít được đề cập đến trong các nghiên cứu ngôn ngữ báo chí ở nước ta. Đó là Thông cáo báo chí, mời bạn đọc cùng tham khảo.

   9 p lirc 25/05/2016 299 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số