• Chương 2: Cơ cấu biến đổi năng lượng và hệ thống xử lý dầu

  Chương 2: Cơ cấu biến đổi năng lượng và hệ thống xử lý dầu

  Bơm và động cơ dầu là hai thiết bị có chức năng khác nhau. Bơm là thiết bị tạo ra năng l-ợng, còn động cơ dầu là thiết bị tiêu thụ năng l-ợng này. Tuy thế kết cấu và ph-ơng pháp tính toán của bơm và động cơ dầu cùng loại giống nhau. a. Bơm dầu: là một cơ cấu biến đổi năng l-ợng, dùng để biến cơ năng thành năng l-ợng của dầu (dòng chất...

   24 p lirc 04/02/2012 27 0

 • Chương 3: các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực

  Chương 3: các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực

  ệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển bằng thủy lực đ-ợc mô tả qua sơ đồ hình gồm các cụm và phần tử chính, có chức năng sau: a. Cơ cấu tạo năng l-ợng: bơm dầu, bộ lọc (...) b. Phần tử nhận tín hiệu: các loại nút ấn (...) c. Phần tử xử lý: van áp suất, van điều khiển từ xa (...) d. Phần tử điều khiển: van đảo chiều (...) e. Cơ cấu...

   27 p lirc 04/02/2012 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số