• Bài giảng Giảm đau sau mổ - BSCKI. Nguyễn Vũ Đăng Thư

  Bài giảng Giảm đau sau mổ - BSCKI. Nguyễn Vũ Đăng Thư

  Bài giảng "Giảm đau sau mổ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu rõ cơ chế gây đau, biết các phân loại đau, biết liều lượng của các thuốc giảm đau đường uống, kể được các phương pháp giảm đau sau mổ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p lirc 27/04/2016 113 3

 • Bài giảng Kinh thư - Tả truyện - Chiến quốc sách

  Bài giảng Kinh thư - Tả truyện - Chiến quốc sách

  Bài giảng Kinh thư - Tả truyện - Chiến quốc sách giới thiệu tới các bạn về những tác phẩm nổi tiếng của Văn học Trung Quốc cổ đại. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những tác phẩm này. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Văn học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   22 p lirc 26/02/2016 88 1

 • Bài giảng Sử ký

  Bài giảng Sử ký

  Bài giảng Sử ký nêu lên tư tưởng viết sử của Tư Mã Thiên; tinh thần ghi chép sự thực, tinh thần phê phán, lý tưởng đạo đức xã hội của Sử ký Tư Mã Thiên; nghệ thuật “Sử Ký” Tư Mã Thiên (tính trữ tình, nghệ thuật kể chuyện, hình tượng nhân vật phong phú, phong cách nghệ thuật ngôn ngữ).

   25 p lirc 26/02/2016 91 1

 • Bài giảng Thi pháp học và đọc hiểu tác phẩm Văn học - Phạm Ngọc Lan

  Bài giảng Thi pháp học và đọc hiểu tác phẩm Văn học - Phạm Ngọc Lan

  Bài giảng Thi pháp học và đọc hiểu tác phẩm Văn học của Phạm Ngọc Lan cung cấp cho các bạn những kiến thức khái quát về thi pháp học (định nghĩa, đối tượng, lịch sử phát triển); thi pháp tác phẩm trữ tình; thi pháp tác phẩm tự sự. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   92 p lirc 26/02/2016 117 2

 • Bài giảng Một số tác giả, tác phẩm như là hiện tượng trong đời sống Văn học hiện đại Việt Nam

  Bài giảng Một số tác giả, tác phẩm như là hiện tượng trong đời sống Văn học hiện đại Việt Nam

  Bài giảng Một số tác giả, tác phẩm như là hiện tượng trong đời sống Văn học hiện đại Việt Nam nêu lên một số tác giả và tác phẩm như là hiện tượng trong đời sống Văn học Việt Nam như Nguyên Hồng, Truyện thầy Lazaro, bài thơ Tình già của Phan Khôi; thơ Xuân Diệu; tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng;... Mời các bạn tham khảo.

   51 p lirc 26/02/2016 106 2

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 6: Xử lý sự cố

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 6: Xử lý sự cố

  Bài 6 hướng dẫn những kiến thức cơ bản để xử lý sự cố máy tính. Sau khi hoàn thành xong bài giảng này người học sẽ biết được: Xử lý sự cố có nghĩa là gì? Cách xác định một vấn đề để có giải pháp, xem xét cách bạn có thể quản lý phần cứng, nhận biết các vấn đề phần mềm có thể gây ra là gì, xác định các giải pháp tiềm năng cho...

   46 p lirc 26/02/2016 91 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 1 trình bày những kiến thức cơ bản về hệ điều hành. Những nội dung cần nắm bắt trong bài giảng này gồm có: Cách hệ điều hành làm việc, cách khởi động và thoát khỏi Windows, Windows Desktop, phần mềm ứng dụng khác với hệ điều hành, cách sử dụng nút Start,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p lirc 26/02/2016 90 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 2: Tập tin và thư mục

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 2: Tập tin và thư mục

  Bài 2 giới thiệu những kiến thức cơ bản về tập tin và thư mục. Mục tiêu bài học này nhằm giúp người học nắm bắt được cách làm việc với một cửa sổ điển hình, biết được thế nào là tập tin hoặc thư mục, biết lựa chọn các tập tin hoặc thư mục, biết sao chép hoặc di chuyển các tập tin hoặc thư mục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p lirc 26/02/2016 30 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 11: Microsoft Access

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 11: Microsoft Access

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 11 giới thiệu chương trình Microsoft Access. Các nội dung cần nắm trong bài giảng này gồm: Cơ sở dữ liệu là gì? Làm thế nào có thể tạo, lưu, mở hoặc đóng cơ sở dữ liệu? Làm cách nào để tạo và chỉnh sửa các bản ghi? Cách sử dụng các truy vấn đơn giản, cách tạo và sử dụng các bản báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p lirc 26/02/2016 103 2

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 3: Phần cứng

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 3: Phần cứng

  Bài 3 trình bày những kiến thức cơ bản về phần cứng trong máy tính. Trong bài này người học sẽ tìm hiểu: bits và bytes; mega, giga, tera, hay peta; hertz và gigahertz; đơn vị xử lý trung tâm (CPU); chíp vi xử lý (Microprocessor Chip), bộ nhớ ROM và RAM; kiểu lưu trữ “bốc hơi” và “không bốc hơi”. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p lirc 26/02/2016 151 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 7: Các tính năng phổ biến

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 7: Các tính năng phổ biến

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 7 trình bày các tính năng phổ biến trong chương trình máy tính. Mục tiêu của bài học này gồm: Chỉ ra các bố cục và tính năng tương tự trên màn hình giữa các ứng dụng, ghi nhận các mẹo và các công cụ trên màn hình để dễ dàng truy cập, hướng dẫn cách sử dụng và tùy chỉnh thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar),......

   50 p lirc 26/02/2016 84 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 5: Phần mềm

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 5: Phần mềm

  Bài 5 trình bày các kiến thức về phần mềm máy tính. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được: Các phần mềm ứng dụng khác nhau, cài đặt một chương trình mới, gỡ bỏ một chương trình, cài đặt lại một chương trình, cập nhật một chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p lirc 26/02/2016 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số