• Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài 8 - Làm việc với Controls. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về Controls (Server Controls), cú pháp Controls, phân loại, đối tượng Controls, tương tác với Control. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p lirc 23/08/2016 76 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài 9 cung cấp kiến thức về Server Object. Các điểm chính trong bài gồm: Quản lý trạng thái (State Management), application, application (file Global.ASCX), session, cookies, ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p lirc 23/08/2016 68 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 10 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 10 - Lê Quang Lợi

  Bài 10 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Data Access. Các nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Data Control, Data Binding, SqlDataSource, Data pager. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p lirc 23/08/2016 61 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 11 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 11 - Lê Quang Lợi

  Bài 11 tiếp tục trình bày những kiến thức về Data Access. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu những nội dung như: Kiến trúc ADO.NET, tương tác CSDL, dùng Stored Procedure, paging trong ASP.NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p lirc 23/08/2016 91 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 12 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 12 - Lê Quang Lợi

  Bài 12 - Masterpage và UserControls. Các nội dung cơ bản được trình bày trong trang này gồm có: MasterPage, trang Master Page, Page kết thừa từ Masterpage, UserControls, tạo UserControls, custom control. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p lirc 23/08/2016 72 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 13 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 13 - Lê Quang Lợi

  Bài 13 cung cấp những kiến thức cơ bản về Ajax. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về Ajax, Ajax trong Asp.Net, Ajax controls, Ajax controls Toolkits. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p lirc 23/08/2016 67 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 14 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 14 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 14 - Dịch vụ Web. Bài này gồm có 4 nội dung chính, đó là: Giới thiệu WCF, kiến trúc WCF, phát triển WCF, sử dụng WCF. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p lirc 23/08/2016 60 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

  Mục tiêu trình bày trong chương 6 Thiết kế thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm thiết kế, các giai đoạn của thiết kế, thiết kế và sự thay đổi, thiết kế hướng mô đun, các tiêu chuẩn của một phương pháp thiết kế.

   13 p lirc 24/07/2016 82 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Giới thiệu về công nghệ phần mềm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển phần mềm, khủng hoang phần mềm, khái niệm, mục đích và nguyên tắc của công nghệ phần mềm, chất lượng phần mềm và phân loại phần mềm.

   13 p lirc 24/07/2016 108 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Đặc tả Z trình bày về 4 thành phần cơ bản đó là: các kiểu dữ liệu, các sơ đồ trạng thái, các sơ đồ thao tác và các toán tử sơ đồ...mới các bạn tìm hiểu tài liệu này để hiểu sâu hơn về đặc tả Z.

   28 p lirc 24/07/2016 91 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

  Chương 8 Lập trình và ngôn ngữ lập trình thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: cơ bản về ngôn ngữ lập trình, tính chất của ngôn ngữ lập trình, đặc điểm chung của ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình cơ bản.

   11 p lirc 24/07/2016 87 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Nội dung chương 3 Phân tích và đặc tả yêu cầu thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm yêu cầu, yêu cầu chức năng và phi chức năng, tài liệu đặc tả yêu cầu, các bước phân tích và đặc tả yêu cầu.

   20 p lirc 24/07/2016 101 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số