• Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 của Trần Đăng Khoa trình bày về những vấn đề chung của quản trị. Bài giảng được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về quản trị, nhà quản trị, khoa học và nghệ thuật quản trị. Ngoài ra cuối bài giảng còn có những câu hỏi thảo luận để các bạn ghi nhớ và nắm bắt những kiến thức này...

   20 p lirc 25/06/2015 139 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 do Trần Đăng Khoa biên soạn có nội dung về hoạch định như khái niệm, mục tiêu của tổ chức, quá trình hoạch định, công cụ hoạch định. Đặc biệt, những câu hỏi thảo luận đưa ra ở cuối bài sẽ phát huy được tính chủ động trong tư duy của các bạn cũng như giúp các bạn hiểu bài được tốt hơn.

   27 p lirc 25/06/2015 114 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 do Trần Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về quyết định quản trị như khái niệm, quá trình ra quyết định, công cụ hỗ trợ ra quyết dịnh, nâng cao hiệu quả của quyết định. Đây là một trong những kiến thức cơ bản mà các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh cần nắm, mời các bạn tham khảo.

   28 p lirc 25/06/2015 120 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Trần Đăng Khoa

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 do Trần Đăng Khoa biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm và vai trò, xây dựng cơ cấu tổ chức, sự phân chia quyền lực trong một tổ chức. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   37 p lirc 25/06/2015 109 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Thúc đẩy đổi mới tổ chức

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Thúc đẩy đổi mới tổ chức

  Dưới đây là bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Thúc đẩy đổi mới tổ chức, bài giảng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất của sự thay đổi và đổi mới, vòng đời của tổ chức, đẩy mạnh sự đổi mới, những yếu tố then chốt làm thay đổi tổ chức.

   21 p lirc 25/06/2015 119 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị bao gồm những nội dung về trách nhiệm xã hội của tổ chức; sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức; quản trị một tổ chức có đạo đức. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   21 p lirc 25/06/2015 96 1

 • Bài giảng Rủi ro kiểm toán: Đánh giá và đối phó - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Rủi ro kiểm toán: Đánh giá và đối phó - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Rủi ro kiểm toán: Đánh giá và đối phó có nội dung trình bày khái niệm, mô hình rủi ro tài chính, mô hình rủi ro kinh doanh, giới thiệu ISA 315 và ISA 330. Bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kiểm toán, Kế toán và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   30 p lirc 25/06/2015 104 4

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 9: Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng "trình bày các kiến thức: Bản chất và chức năng của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ đầu tư và nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phi lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p lirc 25/06/2015 115 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất" trình bày các kiến thức về chức năng và vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng bao gồm: Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p lirc 25/06/2015 138 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 7: Tìm hiểu về lạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về lạm phát, hậu quả và nguyên nhân lạm phát, những biện pháp kiềm chế lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p lirc 25/06/2015 124 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 10 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 10 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tìm hiểu về Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ quốc gia, thuật ngữ tiếng Anh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p lirc 25/06/2015 144 1

 • Bài giảng Các thời kỳ của tuổi trẻ - BS.ThS. Phạm Diệp Thùy Dương

  Bài giảng Các thời kỳ của tuổi trẻ - BS.ThS. Phạm Diệp Thùy Dương

  Bài giảng Các thời kỳ của tuổi trẻ do BS.ThS. Phạm Diệp Thùy Dương biên soạn nhằm giúp các bạn biết được 6 thời kỳ của tuổi trẻ, đặc điểm của mỗi thời kỳ, hậu quả của sự bất thường của mỗi thời kỳ và cách dự phòng bất thường. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   35 p lirc 25/06/2015 151 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số