• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Cấu trúc dữ liệu" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về cấu trúc cây; tập hợp; đồ thị. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   79 p lirc 23/08/2016 110 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của KS. Nguyễn Vương Thịnh nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vai trò và chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như quá trình tương tác giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu. Giúp sinh viên tiếp cận với...

   152 p lirc 23/08/2016 117 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 giới thiệu cấu trúc, kỹ thuật soạn kịch bản lệnh T-SQL, đối với các hệ quản trị CSDL Foxfro, Access thì câu lệnh thực hiện truy vấn, khai thác CSDL là ngôn ngữ truy vấn SQL (Structure Query Language), các lệnh được thực hiện theo từng câu lệnh mà không thực hiện theo kịch bản hoặc theo tập hợp nhiều...

   89 p lirc 23/08/2016 143 3

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài 01: Giới thiệu về môn học. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Tài liệu môn học, phương pháp nghiên cứu môn học, thi và kiểm tra, các module môn học, công nghệ website. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p lirc 23/08/2016 102 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài 2 cung cấp những kiến thức về thiết kế web với HTML. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu HTML, tài liệu HTML (Cú pháp HTML), quy định HTML, thẻ HTML, thẻ nhập dữ liệu. Mời các bạn tham khảo.

   17 p lirc 23/08/2016 86 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về Client Script (javascript). Nội dung chính trong bài này gồm: Giới thiệu về Javascript (Client Script), một số hàm thông dụng, cú pháp javscript, sử dụng Javascript trong HTML, sự kiện trong HTML, mô hình DOM.

   12 p lirc 23/08/2016 121 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài 3 cung cấp các kiến thức về Thiết kế web với CSS. Những nọi dung chính và cơ bản trong chương này gồm có: Giới thiệu về CSS, cú pháp CSS, áp dụng CSS, một số thuộc tính thông dụng, một số ví dụ. Mời các bạn tham khảo.

   14 p lirc 23/08/2016 148 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 5 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 5 - Lê Quang Lợi

  Bài 5 - Làm việc với jQuery. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm: jQuery (Write less done more), cơ bản về cú pháp, thư viện mã nguồn với jQuery, hiệu ứng website với jQuery. Mời các bạn tham khảo.

   11 p lirc 23/08/2016 127 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 7 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 7 - Lê Quang Lợi

  Bài 7 - Ứng dụng ASP.NET. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về ASP.NET, mô hình phát triển trong ASP.NET, webpage trong ASP.NET, cú pháp ASP.NET, đối tượng trong ASP.NET. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p lirc 23/08/2016 113 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài 6 cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế giao diện WEB. Trong bài này người học sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung chính như: Một số chú ý xây dựng ứng dụng web, thiết kế giao diện trang web, lập trình phía máy khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p lirc 23/08/2016 213 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài 8 - Làm việc với Controls. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về Controls (Server Controls), cú pháp Controls, phân loại, đối tượng Controls, tương tác với Control. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p lirc 23/08/2016 115 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài 9 cung cấp kiến thức về Server Object. Các điểm chính trong bài gồm: Quản lý trạng thái (State Management), application, application (file Global.ASCX), session, cookies, ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p lirc 23/08/2016 104 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số