• Giáo trình Dân số học (sách đào tạo bác sỹ y học dự phòng): Phần 1

    Giáo trình Dân số học (sách đào tạo bác sỹ y học dự phòng): Phần 1

    Phần 1 cuốn giáo trình "Dân số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn dân số học, quy luật phát triển dân số và các quan điểm về dân số, các nguồn số liệu dân số, quy mô và cơ cấu dân số, biến động dân số. Mời các bạn cùng tham khảo.

     165 p lirc 24/03/2016 227 2

  • Giáo trình Dân số học (sách đào tạo bác sỹ y học dự phòng): Phần 2

    Giáo trình Dân số học (sách đào tạo bác sỹ y học dự phòng): Phần 2

    Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Dân số học" do TS. Trần Chí Liêm làm chủ biên, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dân số và phát triển, dự báo dân số, chính sách dân số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     187 p lirc 24/03/2016 182 2

  • Giáo trình Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục: Phần 1

    Giáo trình Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục: Phần  1

    Phần 1 giáo trình "Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục" trình bày các nội dung của phần Cơ sở lý thuyết về cần trục - Cầu trục trang bị cho cảng biển bao gồm các nội dung: Khái quát về cần trục - Cầu trục; Cơ sở lý thuyết tính toán cho các cơ cấu của cần trục - Cầu trục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

     86 p lirc 24/03/2016 112 4

  • Giáo trình Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục: Phần 2

    Giáo trình Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục: Phần 2

    Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục", phần 2 - Trang bị điện - Điện tử và tự động hóa cần trục - Cầu trục điển hình bao gồm các nội dung: Khái quát về hệ thống điều khiển truyền động điện cho cần trục, cầu trục; trang bị điện - Điện tử cần trục Tukan,... Mời...

     170 p lirc 24/03/2016 101 4

  • Giáo trình Đại số hiện đại (Phần 1: Đại số trừu tượng): Phần 1

    Giáo trình Đại số hiện đại (Phần 1: Đại số trừu tượng): Phần 1

    Phần 1 cuốn sách giáo trình "Đại số hiện đại (Phần 1: Đại số trừu tượng)" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược về lý thuyết tập hợp (tập hợp và các phép toán trên tập hợp, ánh xạ, quan hệ, tập tương đương,...), nhóm (định nghĩa và ví dụ về nhóm, nhóm con, nhóm con chuẩn tắc,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

     62 p lirc 27/02/2016 183 4

  • Giáo trình Đại số hiện đại (Phần 1: Đại số trừu tượng): Phần 2

    Giáo trình Đại số hiện đại (Phần 1: Đại số trừu tượng): Phần 2

    Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Đại số hiện đại (Phần 1: Đại số trừu tượng)", phần 2 trình bày các nội dung: Vành, tường và vành đa thức; mô đun; môđun trên vành giao hoán. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập về người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

     121 p lirc 27/02/2016 137 4

  • Giáo trình Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê Toán: Phần 2

    Giáo trình Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê Toán: Phần 2

    Giáo trình gồm 3 chủ đề: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên, thống kê toán. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Tài liệu hữu ích cho các sinh viên học môn học xác suất và thống kê toán.

     41 p lirc 27/02/2016 101 2

  • Giáo trình Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê Toán: Phần 1

    Giáo trình Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê Toán: Phần 1

    Giáo trình Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Toán học có thêm tài liệu tham khảo. Nội dung của giáo trình gồm 3 chủ đề chính trong đó chủ đề 1 giới thiệu về Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, chủ đề 2 trình bày về Biến ngẫu nhiên, chủ đề 3 giới thiệu về Thống kê toán. Mời các bạn...

     89 p lirc 27/02/2016 87 2

  • Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 1

    Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 1

    Nội dung thực hành bao gồm hai phần: Giải phẫu hình thái học và phân loại học. Phần giải phẫu hình thái học giúp hiểu chính xác, đầy đủ về tổ chức cơ thể của đối tượng nghiên cứu, biết cách thực hành, nghiên cứu tốt, về thế giới động vật, mẫu vật và thiết bị cần thiết cho buổi thực hành, kỹ thuật giải phẫu,... Phần phân loại...

     137 p lirc 27/02/2016 187 6

  • Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 2

    Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 giáo trình "Thực hành động vật có xương sống" do tác giả Trần Hồng Việt chủ biên biên soạn. Nội dung phần này gồm các bài thực hành như: giải phẫu, nghiên cứu bò sát; giải phẫu, nghiên cứu rắn nước; nghiên cứu bộ xương bò sát; nghiên cứu đa dạng và định loại bò sát; giải phẫu,...

     171 p lirc 27/02/2016 286 6

  • Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 1 - Ngô Thị Cúc

    Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 1 - Ngô Thị Cúc

    Phần 1 cuốn giáo trình "Hình thái - Giải phẫu học thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về giới thực vật và vai trò của thực vật, tế bào thực vật, mô thực vật và các cơ quan sinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     141 p lirc 27/02/2016 133 5

  • Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 2 - Ngô Thị Cúc

    Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 2 - Ngô Thị Cúc

    Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Hình thái - Giải phẫu học thực vật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 4 - Sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật bao gồm: Các khái niệm chung, các hình thức sinh sản của thực vật, sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     78 p lirc 27/02/2016 92 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số